GTM-WTNWLZG
top of page
Vyhledat
  • klauzmarek

Nové doporučující tabulky výživného aneb mění se vlastně něco?


Na podzim roku 2022 přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti po více než 10 letech k aktualizaci doporučující tabulky pro výpočet výživného pro děti. Původní tabulka z roku 2010 vycházela pouze ze dvou aspektů, a sice z věku dítěte a z průměrného čistého příjmu rodiče. V závislosti na věku dítěte bylo doporučováno, aby výše stanoveného výživného činila 11–25 % z příjmu povinného rodiče.


Oproti tomu nová tabulka – tzv. kalkulačka výživného – zohledňuje i další významné okolnosti, jako je celkový počet vyživovacích povinností k dětem či podíl povinného rodiče na osobní péči o dítě. Navíc se nevychází primárně z věku dítěte, ale z tzv. životní etapy dítěte, tedy v jakém stupni vzdělávacího systému se dítě aktuálně nachází. Procentuální podíl výživného na příjmu povinného rodiče pak může být od 8 % do 20 %. Avšak ani tyto hodnoty nejsou konečné, neboť nové tabulky nezapomínají na to, aby povinnému rodiči vždy zbyla určitá minimální částka na zajišťování svých životních potřeb.


Zjistíme-li čistý příjem povinného rodiče a životní etapu dítěte, musíme zohlednit také celkový počet vyživovacích povinností povinného rodiče ke všem dětem – při více vyživovacích povinnostech se částka výživného snižuje. Dále je třeba vzít v potaz podíl faktické osobní péče povinného rodiče o dítěčím vyšší je míra osobní péče, tím nižší může být výsledná výše výživného.


Jestliže je výsledná výše výživného v nepoměrů k příjmům rodiče, může být ještě redukována pomocí tzv. kontrolní částky, aby povinnému rodiči zbývalo určité minimální množství peněžních prostředků na jeho živobytí. Kontrolní částka se zjišťuje buď jako určité procento (50–66 %) z příjmu povinného rodiče, anebo je dána pevnou spodní hranicí – tzv. nezabavitelnou částkou (jež se běžně používá pro účely exekuce či oddlužení).


K veškerým aspektům zohledňovaným v nových doporučujících tabulkách soudy ve své praxi povětšinou samy přihlížejí, a proto lze uzavřít, že nové doporučující tabulky nepřinášejí žádné revoluční poznatky ohledně okolností ovlivňujících výši výživného. Na druhou stranu můžeme očekávat, že dostane-li se kalkulačka do širšího povědomí veřejnosti, mohla by minimálně napomoci k lepší předvídatelnosti soudního rozhodování. Kalkulačka výživného může také posloužit jako vhodný nástroj pro rodiče, kteří se snaží na výši výživného smírně dohodnout, neboť díky kalkulačce mohou získat lepší představu o tom, jaká výše výživného by v jejich konkrétní situaci mohla být považována za adekvátní.

Potřebujete-li právní radu nejen v oblasti výživného, neváhejte se na mě obrátit.


Marek Klauz, advokát

51 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Úskalí smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Kupujete nemovitost? Chystáte se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní? V tomto článku se můžete dozvědět, jaké jsou nejčastější problémy a nástrahy s tím spojené. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí

Comments


bottom of page