GTM-WTNWLZG
top of page

Společně

Váš případ

vyřešíme

Každý případ má řešení

Každý z nás zažívá v průběhu života radosti i starosti. Každému Vašemu případu se budu věnovat individuálně  a budu se snažit pro Vás najít co nejlepší řešení. Ať už se jedná o rozvod, péči o děti  či výživné, kupujete nemovitost, nebo řešíte obsah různorodých smluv, případně Vám někdo dluží peníze, Vaši situaci zhodnotím a vypracuji Vám optimální řešení.

Společně to zvládneme. 

Služby

01.

Občanské a obchodní právo

 • sepisování a kontrola smluv

 • zastupování klientů před obecnými soudy

 • vymáhání pohledávek

 • nájemní právo

 • dědictví

02.

Rodinné právo

 • návrh na rozvod

 • úprava styku s dítětem

 • vymáhání neuhrazeného výživného

 • zastupování ve věci sporu o výši výživného

 • zúžení či rozšíření SJM

 • majetkové smlouvy a vypořádání nesezdaných párů.

 • vypořádání společného jmění manželů

03.

Právo nemovitostí

 • kupní smlouvy

 • darovací smlouvy

 • nájemní právo

 • spory s realitní kanceláří

 • věcná břemena

 • nároky z vad na nemovitosti

 • vypořádání spoluvlastnictví

 • sepis zástavní smlouvy

04.

Insolvenční právo

Oddlužení:

 • jednotlivců

 • manželů

 • podnikatelů

 

Insolvenční návrhy

 • pro firmy

 • věřitele

Zastupování v řízení

„Ius est ars boni et aequii.“

Právo je uměním správného a dobrého.

Aulus Cornelius Celsus

Mgr. Marek Klaz

Mgr. Marek Klauz

advokát

Vystudoval jsem právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2015 jsem pracoval jako advokátní koncipient. Většinu koncipientury jsem vykonal v advokátní kanceláři JUDr. Věry Sedloňové v Praze se zaměřením na insolvence, právo nemovitostí a rodinné právo. V rámci své právní praxe se zaměřuji  zejména na právo nemovitostí, rodinné právo, občanské právo, obchodní právo a insolvence. Taktéž poskytuji právní služby v oblasti trestního práva. Snažím se s klienty vždy dohodnout na co nejrychlejším způsobu řešení sporů a dosažení jimi požadovaného výsledku, a to za co cenu co nejmenších nákladů – ať již finančních či časových, tak i fyzických. Mám za to, že dohoda je vždy lepší než roky se vleknoucí spory s nejistým výsledkem pro obě strany. 

Introducing our law firm

Napište mi

Děkujeme za zprávu! Brzy se Vám ozveme

bottom of page