GTM-WTNWLZG Home | AK Marek Klauz

Služby

Občanské a obchodní právo

 • sepisování a kontrola smluv

 • zastupování klientů před obecnými soudy

 • vymáhání pohledávek

 • nájemní právo

 • dědictví

Rodinné právo

 • návrh na rozvod

 • úprava styku s dítětem

 • vymáhání neuhrazeného výživného

 • zastupování ve věci sporu o výši výživného

 • zúžení či rozšíření SJM

 • majetkové smlouvy a vypořádání nesezdaných párů.

 • vypořádání společného jmění manželů

Právo nemovitostí

 • kupní smlouvy

 • darovací smlouvy

 • nájemní právo

 • spory s realitní kanceláří

 • věcná břemena

 • nároky z vad na nemovitosti

 • vypořádání spoluvlastnictví

 • sepis zástavní smlouvy

Insolvenční právo

Oddlužení:

 • jednotlivců

 • manželů

 • podnikatelů

 

Insolvenční návrhy

 • pro firmy

 • věřitele

Zastupování v řízení

Mgr. Marek Klauz

advokát

Vystudoval jsem právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2015 jsem pracoval jako advokátní koncipient. Většinu koncipientury jsem vykonal v advokátní kanceláři JUDr. Věry Sedloňové v Praze se zaměřením na insolvence, právo nemovitostí a rodinné právo. V rámci své právní praxe se zaměřuji  zejména na právo nemovitostí, rodinné právo, občanské právo, obchodní právo a insolvence. Taktéž poskytuji právní služby v oblasti trestního práva. Snažím se s klienty vždy dohodnout na co nejrychlejším způsobu řešení sporů a dosažení jimi požadovaného výsledku, a to za co cenu co nejmenších nákladů – ať již finančních či časových, tak i fyzických. Mám za to, že dohoda je vždy lepší než roky se vleknoucí spory s nejistým výsledkem pro obě strany. 

 

Napište mi

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

+420723184918

© 2019