GTM-WTNWLZG
top of page

Obchodní právo

Kompletní servis pro firmy i malé podnikatele

  • kompletní právní servis pro podnikatele

  • sepisování a kontrola smluv

  • vyřizování sporné agendy, zastupování klientů před soudy

  • zastupování v insolvenčních řízeních

  • vymáhání pohledávek

  • zakládání a likvidace obchodních společností

  • jednoduchá společnost s ručením omezením již za 10 000 Kč. 

  • sepisování pracovněprávních smluv (pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce atp.)

  • poradenství ve věci uzavření, změn a skončení pracovního poměru

  • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech vzniklých v souvislosti s pracovními poměry včetně náhrady škody

Paušální odměna

Poptáváte pravidelné právní služby? Obraťte se na mě a můžeme se dohodnout na paušální odměně tedy na pravidelné měsíční fakturaci za právní služby. Pro klienta je výhodnější nižší cena za právní služby a stabilní podpora z mé strany. 

Jsem Vám k dispozici při řešení právních problémů souvisejících s Vaší firmou. Poskytnu Vám právní podporu při řešení Vašich každodenních problémů, které se Vám vyskytnou při podnikání.

 

Základem bezproblémového chodu Vaší firmy je vždy problémům předcházet, což Vám umožní kvalitně sepsané smlouvy, včetně vyjednání dobrých podmínek kontraktu, kde může být účast advokáta rovněž užitečná. Upozorním Vás na případná rizika a možnosti řešení daného případu. Rovněž za Vás budu jednat na úřadech, což šetří Váš čas.

 

Důležité je řešit věc včas, předcházet problému, ale pokud již problém nastal, pomůžu Vám jej vyřešit.

bottom of page