GTM-WTNWLZG Ceník | AK Marek Klauz

Ceník

Odměna advokáta

Cena za poskytnuté právní služby je odvozena především z výsledku dohody mezi klientem a advokátem. Vždy se snažím o to, aby cena byla pro klienta transparentní a aby klient věděl dopředu, kolik zaplatí.

 

Cena se vždy odvíjí od náročnosti a složitosti celého případu.

 

Cenu klientovi vždy sdělím před poskytnutím právních služeb. 

 

Pro stálé klienty nabízím zvýhodněné ceny za právní servis.

Ceník

Jednorázová smluvní odměna

Jednorázová smluvní odměna je dohodnuta s klientem pevnou částkou za předem definovaný rozsah právní služby. Tento druh odměny je sjednáván například v případě jednorázových konzultací, sepisu smluv aj. 

Hodinová odměna 

Hodinová odměna je výše odměny advokáta, obvykle je sjednána s ohledem na složitost a charakter projednávané věci. Klient je vždy na začátku případu seznámen s odhadem s celkovou časovou náročností.

1 500 - 2 000,- Kč za započatou hodinu

Další způsoby účtování odměny

Úkonová odměna je smluvně stanovena za každý specifikovaný úkon poskytnuté právní služby advokáta.

Paušální odměna je klientem hrazena v dohodnuté výši vždy za určité časové období. Tento druh odměny je vhodný například při poskytování právních služeb podnikatelským subjektům, které služeb advokáta využívají pravidelně v určitém a předem sjednaném rozsahu.

Podílová odměna se stanovuje procentní sazbou z hodnoty předmětu sporu nebo i jednorázovou částkou, na kterou advokátovi vzniká nárok za předem definovaný výsledek ve smlouvě uzavřené mezi advokátem a klientem. Typicky se sjednává odměna v rámci vymáhání pohledávek.

Není-li výše odměny mezi advokátem a klientem ujednána, náleží advokátovi odměna dle advokátního tarifu. Nad rámec dohodnuté odměny má advokát v souvislosti s poskytnutím právní služby právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění novel, pokud nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě o jiné výši těchto náhrad.

Příklady cen

Cena je upřesněna dle znalosti případu

Kupní smlouva na movité věci
Advokátní úschova kupní ceny
Nájemní smlouva na pronájem podnikatelského prostoru
Založení společnosti s ručením omezeným
Všeobecné obchodní podmínky
Návrh na rozvod
Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení - jednotlivec
Nájemní smlouva na pronájem bytu či domu
Založení jednoduché společnosti s ručením omezeným
Návrh na rozvod vč. úpravy poměrů k nezletilým dětem
Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení – manželé
Návrh na rozvod vč. úpravy poměrů k nezletilým dětem, vč. dohody o vypořádání majetku
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

+420723184918

© 2019