GTM-WTNWLZG
top of page

Ceník

Odměna advokáta

Cena za poskytnuté právní služby je odvozena především z výsledku dohody mezi klientem a advokátem. Vždy se snažím o to, aby cena byla pro klienta transparentní a aby klient věděl dopředu, kolik zaplatí.

 

Cena se vždy odvíjí od náročnosti a složitosti celého případu.

 

Cenu klientovi vždy sdělím před poskytnutím právních služeb. 

 

Pro stálé klienty nabízím zvýhodněné ceny za právní servis.

Úvodní čtvrthodinová konzultace je zdarma.

Ceník

Jednorázová smluvní odměna

Jednorázová smluvní odměna je dohodnuta s klientem pevnou částkou za předem definovaný rozsah právní služby. Tento druh odměny je sjednáván například v případě jednorázových konzultací, sepisu smluv aj. 

Hodinová odměna 

Hodinová odměna je výše odměny advokáta, obvykle je sjednána s ohledem na složitost a charakter projednávané věci. Klient je vždy na začátku případu seznámen s odhadem s celkovou časovou náročností.

od 2 200,- Kč za fakturovanou hodinu - k této částce se připočítává DPH v platné výši. 

Další způsoby účtování odměny

Úkonová odměna je smluvně stanovena za každý specifikovaný úkon poskytnuté právní služby advokáta.

Paušální odměna je klientem hrazena v dohodnuté výši vždy za určité časové období. Tento druh odměny je vhodný například při poskytování právních služeb podnikatelským subjektům, které služeb advokáta využívají pravidelně v určitém a předem sjednaném rozsahu.

Podílová odměna se stanovuje procentní sazbou z hodnoty předmětu sporu nebo i jednorázovou částkou, na kterou advokátovi vzniká nárok za předem definovaný výsledek ve smlouvě uzavřené mezi advokátem a klientem. Typicky se sjednává odměna v rámci vymáhání pohledávek.

Není-li výše odměny mezi advokátem a klientem ujednána, náleží advokátovi odměna dle advokátního tarifu. Nad rámec dohodnuté odměny má advokát v souvislosti s poskytnutím právní služby právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění novel, pokud nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě o jiné výši těchto náhrad.

bottom of page