GTM-WTNWLZG
top of page

Občanské právo

Kompletní nabídka služeb 

Nabízím kompletní právní pomoc v oblasti složitých občanskoprávních vztahů. Zastupování v soudním řízení, sepisování žalob, jednání u soudu i s protistranou, dojednání dohody o mimosoudním vyrovnání. Sepsání a kontrolu smluv vždy podle individuálních potřeb klienta. Řešení pohledávek a náhrad škody, právní pomoc v oblasti ochrany osobnosti, řešení sousedských sporů a další kauzy vyplývající z občanského zákoníku.

Občanské právo nejsou jenom smlouvy

S občanským právem se setkáváme každý den. Nejsou to jenom smlouvy, ale také například prohlášení za mrtvého, založení spolku, zřízení věcného břemene, řešení dědictví, rodinné otázky, náhrady škody či nekalá soutěž. 

Potřebujete vyřešit občanskoprávní agendu?

  • sepisování smluv (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo atp.)

  • kontrola smluv

  • odpovědnost za škodu (materiální i imateriální)

  • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před obecnými soudy, rozhodčími soudy a rozhodci)

  • vymáhání pohledávek

  • zastupování klientů v exekučním řízení, insolvenčním řízení

  • občanské spory

  • všeobecné obchodní podmínky, kompletní smluvní dokumentace

  • nájemní právo

bottom of page